2018.345
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 7/12/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας χειμερινής περιόδου 26 υπηρετούντων υπαλλήλων στο Μηχανικό Εξοπλισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας.


Καταληκτική ημερομηνία: 12/12/2018, 11:00 πμ
Προϋπολογισμός: 6.356,24 € (με ΦΠΑ)