2018.350
Τακτικός Διαγωνισμός - Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών

Ανάρτηση: 17/12/2018
Ορθή Επανάληψη της 2018.347 ...(17/12/2018)

"Περιφερειακός Σχεδιασμός για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Θεσσαλίας"

Καταληκτική ημερομηνία: 14/1/2019, 2:30 μμ
Προϋπολογισμός: 99.839,41 € (με ΦΠΑ)