2018.361
Τακτικός Διαγωνισμός - Τεχνικά Έργα

Ανάρτηση: 24/12/2018
Κατασκευή οδού Ιερά Μονή Σπηλιάς-Βραγκιανά-Β΄ Φάση με α.α. 79176

Καταληκτική ημερομηνία: 15/1/2019, 10:00 πμ
Προϋπολογισμός: 3.600.000,00 € (με ΦΠΑ)