Στοιχεία Επικοινωνίας Διευθύνσεων Περιφέρειας Θεσσαλίας

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Δ/νσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
- Το Διοικητήριο, έχει ταχυδρομική διεύθυνση: Πλατεία Ρήγα Φερραίου (Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου), 41110 ΛΑΡΙΣΑ.
- Όλα τα email της Περιφέρειας καταλήγουν στο @thessaly.gov.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
EMAIL
 
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
▪ Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
...(Διοικητήριο)...
2413-506236
2413-506439
▪ Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Διοικητήριο
2413-506249
2410-533014
▪ Τεχνικών Έργων
Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου,
41335,ΛΑΡΙΣΑ
2413511210
2413511222
▪ Τεχνικών Έργων ΠΕ Καρδίτσας
Αθ.Μπλατσούκα 24,
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
24413-54901
24413-54902
▪ Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας
...(Διοικητήριο)...
2413-506404
2413-506176
▪ Τεχνικών Έργων ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σποράδων
Ελ.Βενιζέλου & Αναλήψεως,
38001 ΒΟΛΟΣ
24213-52472
24213-52457
▪ Τεχνικών Έργων ΠΕ Τρικάλων
Β.Τσιτσάνη 31,
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
24313-51571
24313-51564
▪ Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακά Παρατηρητήρια
Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου,
41335,ΛΑΡΙΣΑ
 
 
▪ Υδροοικονομίας & Εποπτείας Τ.Ο.Ε.Β.
 
 
 
 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας
▪ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας
...(Διοικητήριο)...
2413-506440
2413-506143
▪ Εξυπηρέτησης του πολίτη
...(Διοικητήριο)...
2413-506461
2413-506452
▪ Διοίκησης
...(Διοικητήριο)...
2413-506459
2413-506452
▪ Οικονομικού
...(Διοικητήριο)...
2413-506206
2413-506175
▪ Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Καρδίτσας
Κουμουνδούρου 29,
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
24413-50145
24410-79413
▪ Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σποράδων
Ελ.Βενιζέλου & Αναλήψεως,
38001 ΒΟΛΟΣ
24213-52.569
 
▪ Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Τρικάλων
Β.Τσιτσάνη 31,
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
24310-46130
 
Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
▪ Αγροτικής Οικονομίας
Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου,
41335,ΛΑΡΙΣΑ
2413511153
2413511250
▪ Κτηνιατρικής
Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου,
41335,ΛΑΡΙΣΑ
2413-511282
2413-511280
▪ Πολιτικής Γης
Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου,
41335,ΛΑΡΙΣΑ
2413-511.261
2413-511.270
▪ Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας
Λ. Δημοκρατίας 46,
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
2441355202
2441071550
▪ Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας
Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου,
41335,ΛΑΡΙΣΑ
2413-511.188
2413-511.177
▪ Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σποράδων
Ελ.Βενιζέλου & Αναλήψεως,
38001 ΒΟΛΟΣ
24213-52423
24213-52583
▪ Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Τρικάλων
Β.Τσιτσάνη 31,
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
24313-51650
 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης
▪ Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
...(Διοικητήριο)...
2413-506447
2413-506144
▪ Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού
...(Διοικητήριο)...
2413-506211
2413-506175
▪ Ανάπτυξης ΠΕ Καρδίτσας
Γρ.Λαμπράκη 21,
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
24413-54600
2441079408
▪ Ανάπτυξης ΠΕ Λάρισας
Διοικητήριο
2413-506304
 
▪ Ανάπτυξης ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σποράδων
Ελ.Βενιζέλου & Αναλήψεως,
38001 ΒΟΛΟΣ
24213-52509
24213-52524
▪ Ανάπτυξης ΠΕ Τρικάλων
Β.Τσιτσάνη 31,
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
24313-51623
2431046174
▪ Αυτοτελές Τμήμα Αξιολόγησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και διενέργειας εξετάσεων
 
 
 
 
▪ Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Απασόλησης
...(Διοικητήριο)...
2413-506.215
 
 
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
▪ Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Καρδίτσας
Πλαστήρα 56,
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
24413-54500
24410-26246
▪ Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Λάρισας
8ο χλμ ΕΟ Λάρισας-Τρικάλων,
41500 ΛΑΡΙΣΑ
2413-511550
 
▪ Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σποράδων
Νέγρη-Κορωνίου,
Πεδίο Άρεως,
38334 ΒΟΛΟΣ
24213-55.511
24213-55.543
▪ Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Τρικάλων
Σωτήρα Τρικάλων,
42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
24313-53319
2431079088
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
▪ Δημόσιας Υγείας, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας
...(Διοικητήριο)...
2413-506113
2413-506272
▪ Κοινωνικής Μέριμνας, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας
...(Διοικητήριο)...
2413-506.217
2413-506.191
▪ Δημόσιας Υγείας κ Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καρδίτσας, με έδρα την Καρδίτσα και τοπική αρμοδιότητα στην ΠΕ Καρδίτσας
Κουμουνδούρου 29,
43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ
24413-50140
2441350141
▪ Δημόσιας Υγείας κ Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Λάρισας, με έδρα τη Λάρισα και τοπική αρμοδιότητα στην ΠΕ Λάρισας
Διοικητήριο
2413-506114
 
▪ Δημόσιας Υγείας κ Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σποράδων, με έδρα το Βόλο και τοπική αρμοδιότητα στις ΠΕ Μαγνησίας κ ΠΕ Σποράδων
...(Διοικητήριο)...
24213-52.620
24213-52.632
▪ Δημόσιας Υγείας κ Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Τρικάλων, με έδρα τα Τρίκαλα και τοπική αρμοδιότητα στην ΠΕ Τρικάλων
...(Διοικητήριο)...
24313-51547
24313-51529
Αυτοτελές Τμήμα Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
▪ Πολιτικής Προστασίας
Διοικητήριο
2413-506426