Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε κατηγορία:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

2021.286 Ανοικτός Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων, πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης & βενζίνης αμόλυβδης της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας - Περιφέρειας Θεσσαλίας. ΣΕ ΙΣΧΥ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 15:00 Προϋπολογισμός: 264.166,62 € (με ΦΠΑ)
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

2021.284 Πρόσκληση του άρθρου 120 του N.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53 του N.4782/21, για συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του N.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ά... ΣΕ ΙΣΧΥ

Τεχνικά Έργα, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 37.200,00 € (με ΦΠΑ)
Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021

2021.280 Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας κ Σποράδων, προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΜΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ... ΣΕ ΙΣΧΥ Αναβλήθηκε

Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 1.800.000,00 € (με ΦΠΑ)
Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

2021.282 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & οργάνωσης γραφείου, φωτοαντιγραφικού – μηχανογραφικού χαρτιού, αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών & φωτοτυπικών μηχανημάτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των ... ΣΕ ΙΣΧΥ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 12:00 Προϋπολογισμός: 128.627,22 € (με ΦΠΑ)
Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

2021.281 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας,προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΗ... ΣΕ ΙΣΧΥ

Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 07 Δεκεμβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 74.000,00 € (με ΦΠΑ)
Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

2021.283 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης είκοσι τριών (23) οχημάτων και μηχανημάτων έργου της ΠΕ Καρδίτσας για το έτος 2022.

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021 10:30 Προϋπολογισμός: 12.000,00 € (με ΦΠΑ)
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021

2021.277 Κατασκευή αντλιοστασίου και αγωγού απορροής ομβρίων ΣΤΟ Δ.Δ. ΥΠΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ που επλήγη στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020 απο τα έντονα καιρικά φαινόμενα του μεσογειακού κυκλώνα “ΙΑΝΟΣ” και απο...

Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)
Τετάρτη 03 Νοεμβρίου 2021

2021.278 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλώσιμων (τόνερ) εκτυπωτικών για το έτος 2022 Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 10:00 Προϋπολογισμός: 36.974,96 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα