Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε κατηγορία:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2021

2021.1 «Ενίσχυση εθνικού δικτύου παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» ΑΑ ΕΣΗΔΗ:104.723 ΣΕ ΙΣΧΥ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 08 Φεβρουαρίου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 1.025.108,00 € (με ΦΠΑ)
Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021

2021.11 Εκπόνηση σχεδίου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) για εγκαταστάσεις που υπάγονται στην οδηγία SEVESO III στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (CPV 79421200-3) ΣΕ ΙΣΧΥ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 09:00 Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με ΦΠΑ)
Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

2020.282 Επιλογή εξωτερικού τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Θεσσαλίας ΣΕ ΙΣΧΥ

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 15:00 Προϋπολογισμός: 71.500,00 € (με ΦΠΑ)
Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2020

2020.283 Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΎ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΉΣ ΡΎΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΒΌΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜ... ΣΕ ΙΣΧΥ

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 148.800,00 € (με ΦΠΑ)
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020

2020.258 Μελέτη οδοποιϊας Ε.Ο. Τρικάλων - Καλαμπάκας: Βελτίωση οδικού τμήματος από χ.θ. 2+880 έως χ.θ. 15+790 & μελέτη οδικού τμήματος από χ.θ. 15+790 έως χ.θ. 19+000 περίπου. Α/Α  ΕΣΗΔΗΣ 94103 ΣΕ ΙΣΧΥ

Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 14:30 Προϋπολογισμός: 1.303.741,63 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα