ΕΘΝΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΑ

To Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) θεσπίστηκε με το ν. 4635/2019 (Α΄167) με σκοπό την υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Με το ΕΠΑ εισάγονται η μεσοπρόθεσμη στοχοθεσία και η υπαγωγή των παρεμβάσεων του ΠΔΕ σε στρατηγικούς στόχους και ιεραρχούμενες αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Το ΕΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2025, εγκρίθηκε το 2020 και ξεκινάει την 1η Ιουλίου 2021 με την σταδιακή ενεργοποίηση, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, των επιμέρους Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης που το απαρτίζουν.


.
.
Regional Innovation Strategy (RIS3)
• Η Περιφέρεια Θεσσαλίας οργανώνει μία σειρά από ημερίδες διαβούλευσης για την οριστικοποίηση των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της έρευνας-καινοτομίας που θα προκηρυχθούν προσεχώς από το Πρόγραμμα Θεσσαλία 2021-2027 με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης της τάξης των 70 εκατομμυρίων Ευρώ στα ακόλουθα πεδία:
1.1. Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα (πρωτογενής τομέας και βιομηχανία τροφίμων & ποτών).
1.2. Βιομηχανία / Μέταλλο / Δομικά Υλικά / Κατασκευές.
1.3. Τουρισμός / Πολιτισμός / Δημιουργικές Βιομηχανίες.
1.4. Βιοεπιστήμες / Φάρμακα / Υπηρεσίες Υγείας.
1.5. Αειφορία / Ανθεκτικότητα / Βιωσιμότητα (οριζόντιο).
1.6. Ψηφιακές Τεχνολογίες (οριζόντιο).
1.7. Λοιπές Οριζόντιες Δράσεις (Ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας, χωρική διάσταση, ανθρώπινοι πόροι).
• Με μέριμνα του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, έχουν συνταχθεί από ομάδες ειδικών και εκπροσώπων των επιχειρήσεων τα αντίστοιχα Κείμενα Βάσης. Είναι διαθέσιμα εδώ. [στα παραπάνω link] Μέσω των θεματικών ημερίδων διαβούλευσης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιδιώκει να συμπληρώσει και να οριστικοποιήσει τα Κείμενα Βάσης ώστε να μπορέσει να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση προσκλήσεων για χρηματοδότηση έργων μέσω του Προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027. Η συνδρομή του παραγωγικού ιστού, της αυτοδιοίκησης, των ερευνητών και της κοινωνίας των πολιτών στην παραπάνω διαδικασία είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι βάσει των Κανονισμών λειτουργίας του ΕΣΠΑ 2021-2027, αν δεν έχει προβλεφθεί κάποια δράση, δεν θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί. Ζητάμε, συνεπώς, την ουσιαστική συμμετοχή σας στη δημόσια συζήτηση επί των κειμένων βάσης που θα διεξαχθεί στις τέσσερις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων από 20 έως 30 Απριλίου 2024.»Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να βρείτε τις αναλυτικές πληροφορίες που σχετίζονται με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021 - 2025

ΕΠΑ 2021-2025 ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Δι.Δι.Ε.Π.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Ανακοινώσεις Αρχή Συντονισμού Δι.Δι.Ε.Π. Εγχειρίδιο Διαδικασιών Εγχειρίδιο διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ – Λίστα εγγράφων Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΑ 2021-2025 Επικοινωνία Θεσμικό Πλαίσιο Το Πρόγραμμα


ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η υπηρεσία στεγάζεται στο Διοικητήριο: Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου), 41110 ΛΑΡΙΣΑ. Τηλεφωνικό Κέντρο: 2413-506.100

Επίθετο Όνομα Τμήμα Email Τηλέφωνο
Μπαχτσεβάνος Γεώργιος Προϊστάμενος Δ/νσης g.mpahtsevanos@thessaly.gov.gr 2413506235
Βρακοπούλου Κωνσταντίνα Τ. Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης k.vrakopoulou@thessaly.gov.gr 2413506250
Καραγκούνης Γεώργιος Τ. Διαχείρισης Π.Δ.Ε. g.karagkounis@thessaly.gov.gr 2413506237
Μακρίδου Δέσποινα Τμήμα Οργάνωσης & Υποστήριξης d.makridou@thessaly.gov.gr 2413506234

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα