Ενημέρωση / Εντάξεις ΠΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Τρίτη 04 Ιουνίου 2024

Ένταξη της Πράξης «Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Λάρισας - Καθαρισμός περιμετρικά των στηθαίων ασφάλειας και κατά μήκος των ερεισμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5223622 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Ένταξη της Πράξης «Συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Λάρισας - Καθαρισμός περιμετρικά των στηθαίων ασφάλειας και κατά μήκος των ερεισμάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5223622 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 03 Ιουνίου 2024

Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση οδού Βραγκιανα - Ρόγκια - Όρια νομού προς Ν. Ευρυτανίας (προς Κέδρα)» με Κωδικό ΟΠΣ 5223819 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση οδού Βραγκιανα - Ρόγκια - Όρια νομού προς Ν. Ευρυτανίας (προς Κέδρα)» με Κωδικό ΟΠΣ 5223819 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πράξης «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ολοκλήρωση εργασιών του φράγματος Ληθαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5198338 στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021-2025».

Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πράξης «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την ολοκλήρωση εργασιών του φράγματος Ληθαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5198338 στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021-2025».

Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρική Προστασία, Καθαρισμός και Διαχείριση Υδατορεμάτων Π.Ε. Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 5223301 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρική Προστασία, Καθαρισμός και Διαχείριση Υδατορεμάτων Π.Ε. Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 5223301 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού στίβου και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στίβου δημοτικού σταδίου Τρικάλων "Χρηστός Παπανικολάου-Σοφία Σακοράφα"» στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού στίβου και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στίβου δημοτικού σταδίου Τρικάλων "Χρηστός Παπανικολάου-Σοφία Σακοράφα"» με Κωδικό ΟΠΣ 5223818 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Απόφαση ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 292451 20/07/2022 Απόφασης Ένταξης της πράξης « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ& ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ) » με κωδικό ΟΠΣ « 5176142 »

Απόφαση ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 292451 20/07/2022 Απόφασης Ένταξης της πράξης « ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ& ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ) » με κωδικό ΟΠΣ « 5176142 »

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Απόφαση ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 49757 06/02/2023 Απόφασης Ένταξης της πράξης « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ » με κωδικό ΟΠΣ « 5200772 »

Απόφαση ανάκλησης της με αριθ. πρωτ. 49757 06/02/2023 Απόφασης Ένταξης της πράξης « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ » με κωδικό ΟΠΣ « 5200772 »

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 16 Μαΐου 2024

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση Τεχνολογικού Εξοπλισμού Κέντρου Ελέγχου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών Περιφέρειας Θεσσαλίας.» με Κωδικό ΟΠΣ 5223802 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση Τεχνολογικού Εξοπλισμού Κέντρου Ελέγχου Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών Περιφέρειας Θεσσαλίας.» με Κωδικό ΟΠΣ 5223802 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 16 Μαΐου 2024

Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση του κτιρίου της «Κίτρινης αποθήκης» για την εγκατάσταση και ανάπτυξη της -TECHNOPOLIS ΙΑΣΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5167052 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Τροποποίηση της Πράξης «Αποκατάσταση του κτιρίου της «κίτρινης αποθήκης» για την εγκατάσταση και ανάπτυξη της -TECHNOPOLIS ΙΑΣΩΝ-: INNOVATION HOT SPOT επιχειρηματικής καινοτομίας, τεχνολογίας και διεπιστημονικής έρευνας» με Κωδικό ΟΠΣ 5167052 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕ...

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 16 Μαΐου 2024

Τροποποίηση της Πράξης «Συντηρήσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων 2022-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5198136 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Τροποποίηση της Πράξης «Συντηρήσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Τρικάλων 2022-2025» με Κωδικό ΟΠΣ 5198136 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα