Ενημέρωση / Εντάξεις ΠΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

1η Τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5180892 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

1η Τροποποίηση της Πράξης «Δράσεις προώθησης τοπικών Προϊόντων της Θεσσαλίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5180892 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Τροποποίηση της Πράξης «Παραλιακος άξονας Θεσσαλίας Κεραμίδι - Ρακοπόταμος (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76) : κατασκευή οδικού τμήματος από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 12+100» με Κωδικό ΟΠΣ 5168847

Τροποποίηση της Πράξης «ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΡΑΜΙΔΙ - ΡΑΚΟΠΟΤΑΜΟΣ (Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 14+405,76) : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+100» με Κωδικό ΟΠΣ 5168847 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρική Προστασία, Καθαρισμός και Διαχείριση Υδατορεμάτων Π.Ε. Τρικάλων» με Κωδικό ΟΠΣ 5221011 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρική Προστασία, Καθαρισμός και Διαχείριση Υδατορεμάτων Π.Ε. Τρικάλων» με Κωδικό ΟΠΣ 5221011 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Ένταξη της Πράξης «Καθαρισμός και διαχείριση υδατορεμάτων Π.Ε. Καρδίτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5220983 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

Ένταξη της Πράξης «Καθαρισμός και διαχείριση υδατορεμάτων Π.Ε. Καρδίτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5220983 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρική Προστασία, Καθαρισμός και Διαχείριση Υδατορεμάτων ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5221018 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρική Προστασία, Καθαρισμός και Διαχείριση Υδατορεμάτων ΠΕ Μαγνησίας και Σποράδων» με Κωδικό ΟΠΣ 5221018 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρικη προστασία κοίτης και αναχωμάτων στο Φαρσαλίτη οταμό στην περιοχή του δήμου Παλαμά & στη συμβολή του με τον Ενιπέα» Κωδικό ΟΠΣ 5222829 στο «ΠΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΣΑΛΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΙΠΕΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5222829 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Ένταξη της Πράξης «Προστασία των πρανών του ταμιευτήρα και του συλλεκτήρα Σ3 της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5223039 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ3 ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5223039 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Ένταξη της Πράξης «Καθαρισμός της παλιάς κοίτης του χείμαρρου Κερασιώτη και του συλλεκτήρα Σ6 της επαναδημιουργίας της λίμνης Κάρλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5222963 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Ένταξη της Πράξης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ Σ6 ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5222963 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Ένταξη της Πράξης «Καθαρισμός της κοίτης της τάφρου Ι1 εντός της πόλης της Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 5222879 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Ένταξη της Πράξης «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ Ι1 ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5222879 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Μαρτίου 2024

Ένταξη της Πράξης «Αντιπλημμυρική προστασία κοίτης και αναχωμάτων στα Φαρσαλίτη ποταμό για την προστασία των οικισμών Κυψέλη και Πασχαλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5222860

Ένταξη της Πράξης «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΑΡΣΑΛΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΥΨΕΛΗ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5222860 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα