Ενημέρωση / Ανακοινώσεις ΠΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Παρασκευή 02 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την Υποβολή Πρότασης στο ΠΠΑ Θεσσαλίας, άξονα Προτεραιότητας 2.4. "Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής"

Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την Υποβολή Πρότασης στο ΠΠΑ Θεσσαλίας, άξονα Προτεραιότητας 2.4. "Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής"

Διαβάστε περισσότερα
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

2Η Τροποποίηση (Έκδοση 3) Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης Α.Π.2.9 "Αντιπλημμυρική Προστασία, Καθαρισμός και Διαχείριση Υδατορεμάτων"

2Η Τροποποίηση (Έκδοση 3) Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση - αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αντιπλημμυρική Προστασία, Καθαρισ...

Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)», 4.5 «Οδικές υποδομές», 5.6 «Υποδομές και δράσεις σύγχρον...

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης «Αντιπλημμυρική Προστασία, Καθαρισμός και Διαχείριση Υδατορεμάτων»

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ένταξη έργων που αφορούν καθαρισμό ρεμάτων, δηλαδή η απομάκρυνσηφερτών υλικών και απορριμμάτων, προκειμένου να απελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή των ομβρίωνυδάτων στα ρέματα. Τα έργα που θα ενταχθούν στο...

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «Επιχορήγηση Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Λάρισας για δράσεις Πρόληψης Εξαρτήσεων»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣΣΤΟ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3.5 «Κοινωνικές επενδύσεις (πχ στήριξη τηςοικογένειας, ενίσχυση προσχολικής αγωγής)»ΜΕ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Πρόσκληση για υποβολή έργων Φυσικών Καταστροφών

Αντικείμενο της παρούσης πρόσκλησης είναι τα έργα που αναγράφονται στο από 17-01-2023, με αρ.πρωτ. 3954 - 17-01-2023 έγγραφο «Κατανομή πόρων του Υπο-Προγράμματος Υποδομών ΟΤΑ του Ειδικού Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών 2021-2025 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» του...

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης για την Ένταξη του Έργου "Κατασκευτή Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών"

Η ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης εκδίδεται στο πλαίσιο δράσης του ΠΠΑ στον άξονα 5.4. και αφορά στην αλλαγή χρήσης, επισκευή και ενίσχυση κτηρίου στο οποίο στεγάζονταν το μαθητικό Οικοτροφείο Βόλου και το οποίο θαχρησιμοποιηθεί για την στέγαση της Ακαδημία...

Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

Aνακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας» με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την την ολοκλήρωση εργασιών του φράγματος Λιθαίου»

Aνακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας» με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την την ολοκλήρωση εργασιών του φράγματος Λιθαίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα