Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2023.202 Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2023.202 Ανακοίνωση Πρόθεσης Χρηματοδότησης «Αντιπλημμυρική Προστασία, Καθαρισμός και Διαχείριση Υδατορεμάτων»

Π.Π.Α Προσκλήσεις - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2023
Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 14:00 Προϋπολογισμός: 10.000.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα