Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2024.76 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

2024.76 «Παροχή Υπηρεσιών Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2024 και 2025 στους
ελαιώνες των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων»

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών - Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Ημ.νία ανάρτησης: Τετάρτη 10 Απριλίου 2024
Καταληκτική ημ.νία: Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 09:00 Προϋπολογισμός: 1.790.446,50 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα