Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / ΣΜΠΕ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027»

ΣΜΠΕ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027»

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022
Δημοσιεύεται η ΣΜΠΕ του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» για ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαβούλευση.

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα