Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Πίνακες Αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 στην Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Πίνακες Αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 στην Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Τετάρτη 06 Δεκεμβρίου 2023
Πίνακες Αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 στην Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα