Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Δελτία Τύπου / 179  αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 580 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας  με σύμμαχο τη φύση και το περιβάλλον

179  αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 580 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας  με σύμμαχο τη φύση και το περιβάλλον

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021


 

179 αντιπλημμυρικά έργα, προϋπολογισμού άνω των 210 εκατ. ευρώ έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη  σε όλη τη Θεσσαλία,  δημιουργώντας, με σύμμαχο τη φύση και το περιβάλλον,  συνθήκες ασφάλειας για ανθρώπινες ζωές και αγαθά, δημόσιες υποδομές και δίκτυα.  Μαζί με το εμβληματικό έργο της ανασύστασης της Κάρλας, ο προϋπολογισμός για την αντιπλημμυρική προστασία  ξεπερνά τα 580 εκατ. ευρώ,  τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός  στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, παρουσιάζοντας το τιτάνιο, όπως το χαρακτήρισε,  έργο  που εκτελείται  από τις Τεχνικές Υπηρεσίες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.  «Στο πρόσωπο των Διευθυντών των Υπηρεσιών μας ευχαριστώ όλους τους εργαζομένους της Περιφέρειας που υπό αντίξοες συνθήκες, ανταποκρίνονται σε τεράστιο φόρτο εργασίας αποδίδοντας  ένα τιτάνιο, πρωτοπόρο και μοναδικό έργο που διακρίνεται και αναγνωρίζεται. Παρά την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας, έχουμε  κατορθώσει, με γρήγορες  διαδικασίες, που επιταχύνθηκαν ακόμη περισσότερο  μετά τον Ιανό να  προχωρήσουμε στην πλήρη χαρτογράφηση και αστυνόμευση του συνόλου των ρεμάτων. Με στρατηγικό σχεδιασμό, βάσει των  εγκεκριμένων από την Ε.Ε. μελετών του Υπουργείου Περιβάλλοντος είχαμε ήδη  παρέμβει σε όλες τις «κόκκινες» περιοχές, ολοκληρώνοντας  το μεγάλο αντιπλημμυρικό και αρδευτικό έργο 16 εκατ. ευρώ στον Μέγα ποταμό, τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ορεινής υδρονομίας στην  Κάρλα,   έργα στον Κραυσίδωνα και στον Ξηριά στη Νεάπολη Βόλου και  παρεμβάσεις σε όλα τα σημεία όπου συμβάλλουν οι παραπόταμοι στον  Πηνειό ποταμό στα Τρίκαλα, όπου εξελίσσονται έργα άνω των 40 εκατ. ευρώ. Τα έργα μας λειτουργούν, όπως αποδείχτηκε στις πρόσφατες βροχοπτώσεις.   Συνεχίζουμε  να επενδύουμε  στην πρόληψη, διεκδικώντας  συνεχώς χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους,  εφαρμόζοντας  συνδυαστικές ολιστικές πολιτικές αντίστοιχες των κινδύνων και των απειλών που μας περιβάλλουν, «χρησιμοποιώντας» τη φύση και τις φυσικές διεργασίες, με λύσεις όπως αποκαταστάσεις υγροτόπων και πλημμυρικών περιοχών, επαναφορά του πλάτους των ποταμών στις αρχικές διαστάσεις, καθαιρέσεις αυθαίρετων και αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων ώστε να συμβάλουν στη μείωση των πλημμυρών.

Αναλυτικά, τα  υπό εξέλιξη αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στην Π.Ε. Λάρισας:

Έχει υλοποιηθεί το έργο «Ηλεκτρονική καταγραφή των ρεμάτων της Π.Ε. Λάρισας»,  που αποτελεί χρήσιμο λογισμικό εργαλείο για την εποπτεία και την τεχνική αστυνόμευση των ρεμάτων.

Έχει γίνει κατάλληλος προγραμματισμός και πέρα από τις τρέχουσες εργολαβίες που είναι σε εξέλιξη λόγω των θεομηνιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία έτη στο νομό, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λάρισας έχει δημοπρατήσει και πρόκειται άμεσα να συναφθούν συμβάσεις για τα έργα:

•ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2020-2021, προϋπολογισμού: 1.500.000 € και

•ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2020-2021, προϋπολογισμού: 700.000 €

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί   και εξελίσσονται καθαρισμοί  ρεμάτων συνολικού μήκους άνω των 82 χλμ.  με τα παρακάτω έργα: 

1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ – ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού  1.690.000 €  

Πραγματοποιήθηκε καθαρισμός ρεμάτων - κατασκευή συρματοκιβωτίων σε χειμάρρους 3.600 μ.  και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 250 μ. σε Σωτηρίτσα (ρέμα Δεληκούστα, ρέμα Μαριας) Βελίκα (ρέμα Ηλεκτρολόγων, ρέμα Πλατάνια) Κόκκινο Νερό (ρέμα Καλυψώ), Παλιουριά ( ρέμα Παλιουριάς), Στόμιο (ρέμα Τραμουντάνα, ρέμα Αμπελική), Ομόλιο (ρέμα Ομολίου). 

2 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ», προϋπολογισμού  825.000 €. Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί ρεμάτων συνολικού μήκους 6.100 μ. σε λίμνη Σκήτης, ρέμα Νερόμυλοι Αγιάς,  ρέματα Μπουρμπουλήθρα  και Πουρί Αγιοκάμπου, ρέμα Μπέμπη Κουτσουπιάς, ρέματα Παπαρίζου και Τραμουντάνα Στομίου, ρέματα ε.ο.   Στομίου-Ομολίου, ρέμα Παλαιόπυργου.

3.«ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΤΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ-ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΙΑΝΟΣ», προϋπολογισμού 180.000 €. Πραγματοποιήθηκαν καθαρισμοί ρεμάτων συνολικού μήκους 7.040 μ. σε Απιδανό και Αικλή.

4.«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού  2.700.000 €

Περιλαμβάνει καθαρισμούς  ρεμάτων συνολικού μήκους 4.800 μ., κατασκευή συρματοκιβωτίων σε χειμάρρους  1.200 μ. και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης 460 μ.

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί καθαρισμός ρεμάτων  μήκους 2.450μ. σε Αγιόκαμπο, Σωτηρίτσα, Βελίκα , Κόκκινο Νερό, Στόμιο.

5.«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού  2.600.000 €. Περιλαμβάνει

Καθαρισμούς  ρεμάτων συνολικού μήκους 11.700 μ., κατασκευή συρματοκιβωτίων σε χειμάρρους  200 μ., κατασκευή ραμπών (τύπου «Ιρλανδική») 250 μ. Έχει ολοκληρωθεί καθαρισμός ρεμάτων  μήκους 4.300 μ. σε Πυργετό και Γόννους και ακολουθούν ρέματα σε Καλλιπεύκη και Μεσάγγαλα.

6.«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ                                     ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΙΑΝΟΣ», προϋπολογισμού  3.500.000 €. Περιλαμβάνει καθαρισμούς  ρεμάτων συνολικού μήκους 26.000 μ., κατασκευή συρματοκιβωτίων σε χειμάρρους  100 μ. και κατασκευή ραμπών (τύπου «Ιρλανδική») 250 μ.  Εξελίσσονται έργα σε  Φάρσαλα, Υπέρεια, Αμπελιά, Νεράιδα, Πολυδάμειο, υδατόρεμα  Ασμάκι έως τη συμβολή του με τον Ενιπέα ποταμό.

7.«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ  ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού  2.000.000 €. Περιλαμβάνει καθαρισμούς  ρεμάτων συνολικού μήκους 22.000  μ. , κατασκευή συρματοκιβωτίων σε χειμάρρους  200 μ.  και κατασκευή ραμπών (τύπου «Ιρλανδική») 250 μ. Εξελίσσονται έργα  σε Μελισσοχώρι, Νίκαια, Νέες Καρυές, Μύρα.

Στην περιοχή της Ελασσόνας έχουν καθαριστεί και διευθετηθεί σε μήκος 20 χλμ τα ρέματα Καλύβια, Καλλιθέα, Κουραδιάρης, Γαβρόλακας, Ξεριάς, Τσαριτσάνης, Στεβανόβουνου, Αετοράχης,  Συκέας, Βλαχογιαννίου και τα ποτάμια Ελασσονίτης και Τιταρήσιος, με έργο προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 Πρόσφατα Δελτία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα