Ενημέρωση / Δελτία Τύπου / Τα βήματα για τις αποζημιώσεις της Κρατικής Αρωγής

Τα βήματα για τις αποζημιώσεις της Κρατικής Αρωγής

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024
Τα βήματα για τις αποζημιώσεις της Κρατικής Αρωγής
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 και που έχουν ήδη υποβάλλει αναγγελία ζημιάς, μέσω των ανταποκριτών του ΕΛΓΑ, για γεωργικές γαίες, πάγιο κεφαλαίο, αποθηκευμένα προϊόντα και πρώτες ύλες ότι η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, άνοιξε εκ νέου ώστε να μπορούν να τροποποιήσουν την αίτησή τους ή να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση έως τη Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με τη με αρ. 9059/05.02.2024 (ΦΕΚ 860Β) ΚΥΑ.

Όσον αφορά στις επιχειρήσεις και στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις προστίθεται επιπλέον μία κατηγορία σοβαρότητας ζημιών και αντίστοιχης πρώτης αρωγής, η κατηγορία «πάρα πολύ σοβαρές ζημιές» και συνεπώς προβλέπονται πλέον τρεις κατηγορίες σοβαρότητας ζημιών και αντίστοιχα τρεις κατηγορίες ποσών πρώτης αρωγής:

α) το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή

β) στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή

γ) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία

ενεργητικού έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Όσον αφορά στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (εξαιρουμένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) προστίθενται επιπλέον δύο κατηγορίες σοβαρότητας ζημιών και αντίστοιχης πρώτης αρωγής, οι κατηγορίες «πάρα πολύ σοβαρές ζημιές» και «πολύ σοβαρές ζημιές» και συνεπώς προβλέπονται πλέον τρεις κατηγορίες σοβαρότητας ζημιών και αντίστοιχα τρεις κατηγορίες ποσών πρώτης αρωγής:

α) το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση, της οποίας τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή

β) το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση, της οποίας τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή

γ) το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση, της οποίας τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί υλικές ζημιές, που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α και β.

Ανεξάρτητα αν έχει διενεργηθεί ήδη ο επιτόπιος έλεγχος ή αν θα διενεργηθεί στο προσεχές διάστημα από τα κλιμάκια της Κρατικής Αρωγής, οι δικαιούχοι πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών, υποχρεούνται να υποβάλουν πλήρη φάκελο, καθώς η πρώτη αρωγή συμψηφίζεται με την τελική επιχορήγηση. Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι πληγέντες αγρότες και κτηνοτρόφοι, να προσκομίσουν το συντομότερο δυνατό πλήρη φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (σε ντοσιέ με λάστιχο) σχετικά με την επιχορήγηση της κρατικής αρωγής.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας:

·         στην Λάρισα: Θεοφράστου & Καλλισθένους 27 και ώρες 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

·         στα Φάρσαλα: Νικηταρά 15 (Διοικητήριο) 1ος όροφος και ώρες 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα:

·         Λάρισα: 2413511-171, -188, -132 και -129

·         Φάρσαλα: 2491022294

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα