Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων σε αστικούς χώρους και σε νοικοκυριά

Optimization of waste management in urban spaces and in households

Πέμπτη 01 Αυγούστου 2019
OPTIWAMAG
BUDGET: 1.151.428,00 €
CATEGORY: INTERREG EUROPE

Original title (GR):Βελτιστοποίηση της διαχείρισης αποβλήτων σε αστικούς χώρους και σε νοικοκυριά


Summary

Aims

Results

Timetable:: 01/08/2019 - 31/01/2023
Duration:: 42 μήνες

Partners

Title Budget
Sweden County Administrative Board of Östergötland-Σουηδία 351.900,00 €
Hungary Development Organisaiton 202.390,00 €
Latvia Riga Technical University-Λετονία 154.826,00 €
Portugal Municipality of Lousada-Πορτογαλία 148.290,00 €
Italy Municipality of Casalgrande-Ιταλία 147.850,00 €
Greece Περιφέρεια Θεσσαλίας-Ελλάδα 146.172,00 €

Related Material - Publicity


Partners [6]

County Administrative Board of Östergötland-Σουηδία
Development Organisaiton
Riga Technical University-Λετονία
Municipality of Lousada-Πορτογαλία
Municipality of Casalgrande-Ιταλία
Περιφέρεια Θεσσαλίας-Ελλάδα

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα