Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Πολιτικές διαχείρισης απορριμμάτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
CONDEREFF
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.617.955,00 €
ΤΟΜΕΙΣ: Περιβάλλον, Αποδοτικότητα Πόρων

Πρωτότυπος τίτλος (ENG):Construction & demolition waste management policies for improved resource efficiency


Περίληψη

Η πρόκληση και η ευκαιρία που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες που συνεργάζονται για το έργο CONDEREFF είναι να επιταχύνουν τις εργασίες για βελτίωση των πολιτικών που φορούν τα πρωτόκολλα διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ από κατασκευή και την κατεδάφιση (ΑΕΚΚ) και η μετάβαση στην κυκλική οικονομία μέσω της ανακύκλωσης. Στόχος είναι ο πολλαπλασιασμός των υποδομών και των μεθόδων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων ΑΕΚΚ καθώς αυτός αναμένεται να εισαγάγει νέες, «πράσινες» ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι περιφέρειες μπορούν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα για να επηρεάσουν εξελίξεις και να στηρίξουν σχέδια και διαδικασίες προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στόχοι

- 7 σχέδια δράσης με στόχο τη βελτίωση των 7 μέσων πολιτικής που εξετάζονται
- 3 διαπεριφερειακά εργαστήρια, 1 επίσκεψη ανταλλαγής εμπειριών και 1 συμπόσιο πολιτικής και βιομηχανίας
- 42 συναντήσεις περιφερειακών φορέων
- 7 περιφερειακές συνεδριάσεις εμπιστοσύνης
- 10 συμβουλές πολιτικής για τη μεταφορά των διδαγμάτων που αποκτήθηκαν πέρα από την εταιρική σχέση
- 1 εργαλειοθήκη "παρακολούθησης και αλλαγής C & D"
- 1 σύνοψη βέλτιστων πρακτικών
- 4 κοινές θεματικές μελέτες και αναλύσεις
Χρονοδιάγραμμα:: 01/06/2019 - 31/05/2023
Διάρκεια:: 4 έτη

Εταίροι / Partners

Διακριτικός Τίτλος Προϋπ/σμός
Ισπανία Polytechnic University of Valencia Συντονιστής 250.640,00 €
Αυστρία Styrian Provincial Government – Department 14 – Water management, Resources and Sustainability 239.131,00 €
Ιταλία Lazio Region 212.803,00 €
Γερμανία isw Institute for Structural Policy and Economic Development 208.114,00 €
Ιταλία Italian national agency for new technologies, energy and sustainable economic development 166.663,00 €
Ελλάδα Περιφέρεια Θεσσαλίας 157.755,00 €
Γαλλία Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency 149.043,00 €

Σχετικό Υλικό - Δημοσιότητα


Εταίροι / Partners [7]

Polytechnic University of Valencia
Styrian Provincial Government – Department 14 – Water management, Resources and Sustainability
Lazio Region
isw Institute for Structural Policy and Economic Development
Italian national agency for new technologies, energy and sustainable economic development
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Auvergne-Rhône-Alpes Energy Environment Agency

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα