Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Εγκύκλιος 3η: Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση για στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020. στην

Εγκύκλιος 3η: Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση για στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020. στην

Παρασκευή 20 Ιουλίου 2018
Εγκύκλιος 3η: Διευκρινίσεις σε συχνά ερωτήματα σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020.
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ4.1.1 & 4.1.3

ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα