Ενημέρωση / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις / 2021.39 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

2021.39 Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων της ΠΕ Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας για ένα έτος

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών - Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Ημ.νία ανάρτησης: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021
Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 12:00 Προϋπολογισμός: 11.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα