Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διακηρύξεις - Προκηρύξεις
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε κατηγορία:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

2022.118 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 1.6 «Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές δημόσιες... ΣΕ ΙΣΧΥ }

Π.Π.Α Προσκλήσεις, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 30 Αυγούστου 2024 14:00 Προϋπολογισμός: 300.000,00 € (με ΦΠΑ)
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022

2022.153 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Μ.Σ. της Περιφέρειας Θεσσαλίας,προκηρύσσει ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου:«ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟ... ΣΕ ΙΣΧΥ }

Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 10:00 Προϋπολογισμός: 3.700.000,00 € (με ΦΠΑ)
Παρασκευή 03 Ιουνίου 2022

2022.94 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»Άξονας 5.9: «Ανάπτυξη και προώθηση προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και προστατευόμενη γ... ΣΕ ΙΣΧΥ }

Π.Π.Α Προσκλήσεις, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 14:00 Προϋπολογισμός: 140.000,00 € (με ΦΠΑ)
Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

2022.2 Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ , προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου , που θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων α... ΣΕ ΙΣΧΥ }

Διάφορα, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)
Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

2022.10 Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε.Μ.Σ., προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση Μητρώου φορέων παροχής υπηρεσιών (διεξαγωγή δειγματοληψιών και μετρήσεων, κ.λ.π.) αρμοδιότητας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μ... ΣΕ ΙΣΧΥ }

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 12:00 Προϋπολογισμός: 0,00 € (με ΦΠΑ)
Παρασκευή 08 Ιουλίου 2022

2022.111 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 5.5 «Μουσεία και Πολιτιστικά Κέντρα»  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣ... ΣΕ ΙΣΧΥ }

Π.Π.Α Προσκλήσεις, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 14:00 Προϋπολογισμός: 17.000.000,00 € (με ΦΠΑ)
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

2022.120 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ «Επιχορήγηση Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Λάρισας για δράσεις Πρόληψης Εξαρτήσεων» ΣΕ ΙΣΧΥ }

Π.Π.Α Προσκλήσεις, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 14:00 Προϋπολογισμός: 200.000,00 € (με ΦΠΑ)
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

2022.156 Αποκατάσταση Βατότητας - Αποχιονισμοί -Άρση Καταπτώσεων Π.Ε. Λάρισας 2022-2023-2024 Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Βόρειου Τομέα Π.Ε. Λάρισας ετών 2022-2023   Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 170613 ΣΕ ΙΣΧΥ }

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 10:00 Προϋπολογισμός: 350.000,00 € (με ΦΠΑ)
Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

2022.157 Αποκατάσταση Βατότητας - Αποχιονισμοί -Άρση Καταπτώσεων Π.Ε. Λάρισας 2022-2023-2024Αποχιονισμός Οδικού Δικτύου Νότιου Τομέα Π.Ε. Λάρισας ετών 2022-2023Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 170614 ΣΕ ΙΣΧΥ }

Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός

Καταληκτική ημ.νία: Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 11:00 Προϋπολογισμός: 350.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα