Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Κενές Θέσεις Φαρμακείων

Κενές Θέσεις Φαρμακείων

Εδώ μπορείτε να δείτε τις Κενές Θέσεις Φαρμακείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οργανωμένες κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Ανακοινώσεις
Για το θέμα "Ρυθμίσεις για τα φαρμακεία και τις φαρμακαποθήκες" ισχύει η ακόλουθη νομοθεσία:
- Νόμος 4281-2014
- Νόμος 4272-2014
- Νόμος 1963-1991
Για περαιτέρω πληροφορίες διαβάστε το με ΑΔΑ:7ΙΦΤ7ΛΡ-Α17 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Λάρισας.
Για τον θεσμό των Φαρμακείων Διευρυμένου Ωραρίου ισχύει η ακόλουθη νομοθεσία:
- Νόμος 4558-2018

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ


- ΠΕ Λάρισας Φαρμακεία Διευρυμένου Ωραρίου από 01-11-2021 ΕΩΣ 31-12-2021
- ΠΕ Καρδίτσας Φαρμακεία Διευρυμένου Ωραρίου από 01-07-2021 ΕΩΣ 31-08-2021

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΕ ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΕ Καρδίτσας Λίστα Κενών Θέσεων ΠΕ Καρδίτσας.pdf ΠΕ Καρδίτσας 28/01/2022 10:59 Προβολή
ΠΕ Λάρισας Λίστα Κενών Θέσεων ΠΕ Λάρισας.pdf ΠΕ Λάρισας 04/01/2022 11:27 Προβολή
ΠΕ Μαγνησίας Λίστα Κενών Θέσεων ΠΕ Μαγνησίας.pdf ΠΕ Μαγνησίας 10/01/2022 11:51 Προβολή
ΠΕ Τρικάλων Λίστα Κενών Θέσεων ΠΕ Τρικάλων.pdf ΠΕ Τρικάλων 04/01/2022 09:36 Προβολή

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα