Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστού με τον Πρ...

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023

Το δρόμο προς Έλατο και Μεγάλα Βραγκιανά βελτιώνει η Περιφέρ...

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023

Ρέματα σε Άγ. Ιωάννη, Κεραμίδι, Καμάρι καθαρίζει η Περιφέρε...

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023

Σύγχρονο  δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στο δρόμο της  Χαράς  από ...

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023

Πάνω από 120 εκδηλώσεις στο Αθλητικό Ημερολόγιο της Περιφέρε...

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστού με τον Πρ...

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023

Το δρόμο προς Έλατο και Μεγάλα Βραγκιανά βελτιώνει η Περιφέρ...

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023

Ρέματα σε Άγ. Ιωάννη, Κεραμίδι, Καμάρι καθαρίζει η Περιφέρε...

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023

Σύγχρονο  δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στο δρόμο της  Χαράς  από ...

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023

Πάνω από 120 εκδηλώσεις στο Αθλητικό Ημερολόγιο της Περιφέρε...

Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Έργα στην Περιφέρεια

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ανακοινώσεις (0)

ΑΝΟΙΧΤΕΣ

Διακηρύξεις (26)

Πληροφόρηση - Υπερσυνδέσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα