Ενημέρωση / Αναμονές Ιατρών

Λίστες Αναμονής Ειδικευομένων Ιατρών

Εδώ μπορείτε να δείτε τις Λίστες (Α) Αναμονής για Ειδίκευση και (Β) Υπηρετούντων Ιατρών, στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οργανωμένες κατά Περιφερειακή Ενότητα.
Νομοθεσία Ιατρικών ειδικοτήτων
1.Α2δ/Γ.Π.οικ.9106 (ΦΕΚ 314/15-02-2016 τ Β)Υπουργική Απόφαση. Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας
Α2δ/Γ.Π.οικ57868 (ΦΕΚ 2464/10.08.2016 τ Β) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π 9106/ 5-2-2016 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 314 Β)
Α2δ/Γ.Π.οικ.55852 (ΦΕΚ 2561/25.07.2017 τ Β)Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α2δ/Γ.Π. οικ. 9106/2016 (ΦΕΚ 314 Β) υπουργικής απόφασης περί καθορισμού της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας
Γ4/Γ.Π.οικ.67042 (ΦΕΚ 4083/17.09.2018 τ Β) Τροποποίηση της Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ 314 Β΄) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας»
Γ4δ/Γ.Π.οικ.82828 (ΦΕΚ 4868/31.10.2018 τΒ) Συμπλήρωση – τροποποίηση του άρθρου 6 της αριθμ Α2δ/Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ 314 Β) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας»
Γ4δ/Γ.Π.οικ.3630 (ΦΕΚ 196/31.01.2020 τ Β) Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Α2δ/ Γ.Π. οικ.9106/2016 (ΦΕΚ 314 Β) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας», όπως ισχύει
Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946 (ΦΕΚ 3045/22.07.2022 τ Β) Συμπλήρωση – τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 5 της υπ΄αρ. Α2δ/Γ.Π.οικ.9106/2016 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας τοποθέτησης ιατρών στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς απόκτηση ειδικότητας» (ΦΕΚ 314 Β)
2.Α2δ/Γ.Π.οικ.42968 (ΦΕΚ 1776/17.06.2016 τ Β) Καθορισμός Νοσοκομείων άγονων, προβληματικών και νησιωτικών περιοχών για την υποβολή αίτησης για μερική άσκηση στις ιατρικές ειδικότητες της Παθολογίας και της Χειρουργικής.
3.Γ5α/Γ.Π.οικ. 64843 (ΦΕΚ 4138/20.09.2018 τ Β) Σύσταση, μετονομασία ιατρικών ειδικοτήτων, καθορισμός χρόνου και περιεχομένου άσκησης για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας.
4.Α2δ/Γ.Π.οικ.2969 (ΦΕΚ 144/29.01.2016 τ Β) Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευόμενων ιατρών σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε έμμισθες θέσεις υπεράριθμων για λόγους υγείας.
5.Γ5α/Γ.Π.οικ.26364 (ΦΕΚ 2355/12.05.2022 τ Β) Χαρακτηρισμός ιατρικών ειδικοτήτων ως άγονων.

Α. ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΕ Καρδίτσας Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.pdf ΠΕ Καρδίτσας 25/06/2024 14:16 Προβολή
ΠΕ Λάρισας Αίτηση & Υ.pdf ΠΕ Λάρισας 17/04/2024 11:27 Προβολή
ΠΕ Λάρισας Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.pdf ΠΕ Λάρισας 05/07/2024 12:16 Προβολή
ΠΕ Λάρισας Πανεπιστημιακό - Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.pdf ΠΕ Λάρισας 09/01/2024 10:28 Προβολή
ΠΕ Λάρισας Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.pdf ΠΕ Λάρισας 05/07/2024 13:36 Προβολή
ΠΕ Μαγνησίας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.pdf ΠΕ Μαγνησίας 11/07/2024 11:40 Προβολή
ΠΕ Τρικάλων Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων.pdf ΠΕ Τρικάλων 08/07/2024 11:57 Προβολή

Β. ΛΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΑΡΧΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΕ Καρδίτσας Υπηρετούντες Γενικού Νοσοσκομείου Καρδίτσας.pdf ΠΕ Καρδίτσας 03/11/2023 09:50 Προβολή
ΠΕ Λάρισας Υπηρετούντες Γενικού Νοσοσκομείου Λάρισας.pdf ΠΕ Λάρισας 05/07/2024 12:15 Προβολή
ΠΕ Λάρισας Υπηρετούντες Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.pdf ΠΕ Λάρισας 05/07/2024 13:37 Προβολή
ΠΕ Μαγνησίας Υπηρετούντες Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.pdf ΠΕ Μαγνησίας 11/07/2024 11:40 Προβολή
ΠΕ Τρικάλων Υπηρετούντες Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων.pdf ΠΕ Τρικάλων 08/07/2024 11:57 Προβολή

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα