Ενημέρωση / Εντάξεις ΠΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

Τροποποίηση της Πράξης «Απομάκρυνση Απορριμάτων μπαζών και Βλάστισης από τον πυθμένα του Συλλεκτήρα Σ3 και των συμβολών αυτού » με Κωδικό ΟΠΣ 5214800

Τροποποίηση της Πράξης «Απομάκρυνση Απορριμάτων μπαζών και Βλάστισης από τον πυθμένα του Συλλεκτήρα Σ3 και των συμβολών αυτού » με Κωδικό ΟΠΣ 5214800 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝΟΤΑ 2021-2025»

Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

Τροποποίηση της Πράξης «Καθαρισμός και Αποκατάστση βλαβών Πηνειού Ποταμού για την Αντιπλ/κή Προστασία Παρόχθιων οικισμών μετά από Θεομηνία» με Κωδικό ΟΠΣ 5214698

Τροποποίηση της Πράξης «Καθαρισμός και Αποκατάστση βλαβών Πηνειού Ποταμού για την Αντιπλ/κή Προστασία Παρόχθιων οικισμών μετά από Θεομηνία» με Κωδικό ΟΠΣ 5214698 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025»

Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

Ένταξη της Πράξης «Υπολοιπόμενα έργα αποκατάστασης λόγω φυσικών καταστροφών σε περιοχές της ΠΕ Λάρισας » με Κωδικό ΟΠΣ 5222848 στο «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών ΟΤΑ 2021-2025»

Ένταξη της Πράξης «Υπολοιπόμενα έργα αποκατάστασης  λόγω φυσικών καταστροφών σε περιοχές της ΠΕ Λάρισας » με Κωδικό ΟΠΣ 5222848 στο «Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών ΟΤΑ 2021-2025»

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης «Καθαρισμός και Αποκατάσταση Βλαβών Ενιπέα Ποταμού για την Αντιπλ/κή Προστασία παρόχθιων Οικισμών μετά από Θεομηνία » με Κωδικό ΟΠΣ 5214492

1η Τροποποίηση Αποφασης Ένταξης «Καθαρισμός και Αποκατάστση Βλαβών Ενιπέα Ποταμού για την Αντιπλ/κή Προστασία παρόχθιων Οικισμών μετά από Θεομηνία » με Κωδικό ΟΠΣ 5214492 στο «ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ Α) ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΤΑ 2021-2025»

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023

Ένταξη της Πράξης «Μελέτη παράκαμψης σηράγγων Παλαιοδένδρου (Οδός Καρδίτσα-Άρτα)» με Κωδικό ΟΠΣ 5216926 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Αντικείμενο της προτεινόμενης μελέτης είναι η βελτίωση τμήματος της πρωτεύουσας επαρχιακής οδού 3 "Καρδίτσα - Μουζάκι προς ΄Αρταδια Φαναρίου - Δρακότρυπας - Οξυάς - Αργιθέας και Γέφυρας Κοράκου", στην περιοχή του οικισμού Παλαιόδενδρου του Δήμου Αργιθέας,συνολ...

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023

Ένταξη της Πράξης «Αποκαταστάσεις Βατότητας στο Οδικό Δίκτυο ΠΕ Καρδίτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5219248 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Με το παρόν έργο και τα συναφή υποέργα προβλέπονται να πραγματοποιηθούν εργασίες για την συντήρηση και βελτίωση του οδικούδικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Καρδίτσας, το οποίο ανέρχεται σε 1.800 χλμ., περίπου έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία τωνοχημάτων σ...

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023

Ένταξη της Πράξης «Α/σεις Βατότητας, καθαρίσμοί ερισμάτων, δράσεις συντήρησης οδικού δικτύου Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Τρικάλων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5219362 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

Προβλέπονται εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας, τον καθαρισμό του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε Τρικάλωνώστε να είναι δυνατή η προσπέλασή του από οχήματα σε περιόδους θεομηνιών που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματαπροσπέλασης στο οδικό δ...

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023

Ένταξη της Πράξης «Αποκαταστάσεις Βατότητας, καθαρισμοί ερεισμάτων κ λοιπές δράσεις συντήρησης οδ.δικτύου ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5219366 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

Προβλέπονται εργασίες για την αποκατάσταση βατότητας, τον καθαρισμό του οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε Μαγνησίαςώστε να είναι δυνατή η προσπέλασή του από οχήματα σε περιόδους θεομηνιών που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματαπροσπέλασης στο οδικό ...

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023

Ένταξη της Πράξης «Αποκατάσταση του Διατηρητέου κτηριακού συγκροτήματος της «ΠΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ» Καρδίτσας» με Κωδικό ΟΠΣ 5202986 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025».

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι το συγκρότημα της Παλιάς Ηλεκτρικής που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Καρδίτσας σεοικόπεδο επιφάνειας 1388,74 μ2, ανεγέρθηκε το 1910, αποτελεί μοναδικό αρχιτεκτονικό δείγμα βιομηχανικής κληρονομιάς και συλλογικήςμ...

Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα 04 Σεπτεμβρίου 2023

Ένταξη της Πράξης «Κατασκευή Ακαδημίας Εκκλησιαστικών Τεχνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5217205 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

Σε οικόπεδο εμβαδού 448,69μ2 που βρίσκεται στο κέντρο του Βόλου, στη διασταύρωση των οδών Κ. Καρτάλη και Αναλήψεως, στο Ο.Τ.441, δεσπόζει ένα τετραόροφο κτίριο, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, που κατασκευάστηκε από την Διοίκηση Μηχανικού του Στρατού και γιαπολλές...

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα