Ενημέρωση / Ανακοινώσεις SEVESO III

Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III)

Εδώ αναρτώνται οι δημοσιεύσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, που προβλέπονται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β). Οι δημοσιεύσεις αυτές αφορούν στην ενημέρωση του κοινού με τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να του γνωστοποιούνται, για εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO III και δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε μήνα:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για την κατάρτιση Μητρώου φορέων παροχής υπηρεσιών (διεξαγωγή δειγματοληψιών και μετρήσεων, κ.λ.π.) αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με αυτεπιστασία
Τρίτη 07 Νοεμβρίου 2023

Βιομηχανία MULTY FOAM ΑΒΕΕ, ΒΙΠΕ Λάρισας.

Βιομηχανία παραγωγής διογκωμένης πολυουρεθάνης και προϊόντων πολυουρεθάνης MULTY FOAM ΑΒΕΕ, που είναι εγκατεστημένη στη ΒΙΠΕ Λάρισας.
 
Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, http://www.thessaly.gov.gr.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας γνωστοποιεί, επίσης, στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωσή του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ. α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι η Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας  – Τμήμα Α΄ ( Τηλ. Επικοινωνίας 2413506165).
Τρίτη 02 Μαΐου 2023

Παράρτημα Ε της εταιρίας GS GAS AEBEY.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε της εταιρίας GS GAS AEBEY Δ. Λαρισαίων

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα