Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ανακοινώσεις SEVESO III

Ενημέρωση κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016 (SEVESO III)

Εδώ αναρτώνται οι δημοσιεύσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, που προβλέπονται στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354Β). Οι δημοσιεύσεις αυτές αφορούν στην ενημέρωση του κοινού με τα διαθέσιμα πληροφοριακά στοιχεία που πρέπει να του γνωστοποιούνται, για εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας SEVESO III και δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Επιλέξτε έτος:
Επιλέξτε μήνα:
Ταξινόμηση:
Αναζητήστε με τίτλο:
Αποτελέσματα αναζήτησης ...
Πέμπτη 09 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοίνωση / Πρόσκληση

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων διαβίβασε µε το µε αρ. πρωτ. 344349/07-09-2021 έγγραφό της στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας τα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στην οδηγία SEVEZO ΙΙΙ και λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε το ενδιαφερόμενο κοινό να ενημερωθεί και να συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση όπως προβλέπεται
Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

Εταιρία YARA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - Ενημέρωση σε εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016

Ανακοίνωση Ενημέρωσης SEVESO III
Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

Εταιρία «Δ.Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ» - Ενημέρωση σε εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016

Ανακοίνωση ενημέρωσης SEVESO III
Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021

Εταιρία "HAFCO ΑΕ" - Ενημέρωση σε εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016

Ανακοίνωση ενημέρωσης SEVESO III
Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

Εταιρία «ΕΛΙΝΟΪΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.» - Ενημέρωση σε εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016

Ανακοίνωση ενημέρωσης SEVESO III
Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019

Εταιρία «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ A.E.» - Ενημέρωση σε εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016

Ανακοίνωση ενημέρωσης SEVESO III
Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019

Εταιρία «ΚΟΝΓΚΑΖ Α.Β.Ε.Ε.Υ.» - Ενημέρωση σε εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016

Ανακοίνωση ενημέρωσης SEVESO III

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα