Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση προτάσεων Έργων / Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020, Ιούνιος 2013

Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας για την περίοδο 2014-2020, Ιούνιος 2013

Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013
Μετά την ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στις 26/6/2013, το κείμενο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως την 19η Ιουλίου 2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Θεσσαλίας : thessalia@mou.gr

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα