Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΣΜΠΕ του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.

ΣΜΠΕ του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.

Τετάρτη 11 Μαΐου 2022
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.

Η εν λόγω ΣΜΠΕ, βρίσκεται αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη διαδικτυακή διεύθυνση https://bit.ly/3K9XQIJ.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα