Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΦΒ στις θέσεις «Γυρτώνη 1, 2 & 3» του Δήμου Τεμπών.

ΜΠΕ ΦΒ στις θέσεις «Γυρτώνη 1, 2 & 3» του Δήμου Τεμπών.

Δευτέρα 01 Αυγούστου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, συνολικής ισχύος 69,99 MW στις θέσεις «Γυρτώνη 1, 2 & 3» και διάνοιξη νέας οδού πρόσβασης», στη Δ.Ε.Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών Π.Ε. Λάρισας Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2107585024

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα