Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΦΒ θέση ΤΣΑΤΑΡΛΑΣ & Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης Δ. Ρήγα Φεραίου

ΜΠΕ ΦΒ θέση ΤΣΑΤΑΡΛΑΣ & Υποσταθμός Ανύψωσης Τάσης Δ. Ρήγα Φεραίου

Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 42,72054MW στη θέση  ?ΤΣΑΤΑΡΛΑΣ ? & Υποσταθμού Ανύψωσης Τάσης (33/150 KV) στην Δ.Ε. Φερών, του Δ. Ρ. Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2207807427

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα