Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαβούλευση Μ.Π.Ε. / ΜΠΕ ΙΣΧΥΟΣ 38,0 MW στη θέση Ελασσόνα του Δήμου Ελασσόνας

ΜΠΕ ΙΣΧΥΟΣ 38,0 MW στη θέση Ελασσόνα του Δήμου Ελασσόνας

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Φ/Β σταθμού ισχύος 38,0MW στη θέση «Ελασσόνα» της Δ.Ε. Ελασσόνας, του Δήμου Ελασσόνας, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Προς ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, ο φάκελος της ανωτέρω μελέτης βρίσκεται αναρτημένος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (https://eprm.ypen.gr) με ΠΕΤ: 2107582526

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα