Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / «Προσθήκη Κτιρίου Ν2 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας(Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο)» με Κωδικό ΟΠΣ 5176142 στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021-2025»

«Προσθήκη Κτιρίου Ν2 στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας(Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο)» με Κωδικό ΟΠΣ 5176142 στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2021-2025»

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022
Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ν2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ(ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ& ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5176142 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Υγεία - υποδομές, εξοπλισμός»

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα