Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ένταξη της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-25» με Κωδικό ΟΠΣ 5185632 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

Ένταξη της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-25» με Κωδικό ΟΠΣ 5185632 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022
Ένταξη της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-25» με Κωδικό ΟΠΣ 5185632 στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2021-2025»

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα