Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / 3μηνη παράταση ολοκλήρωσης Σχεδίων Βελτίωσης Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3

3μηνη παράταση ολοκλήρωσης Σχεδίων Βελτίωσης Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3

Πέμπτη 07 Σεπτεμβρίου 2023
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ενημέρωσης-ορθής υλοποίησης των επενδύσεων των Σχεδίων Βελτίωσης των ήδη εγκεκριμένων παραγωγών στο Υπομέτρο 4.1 των Δράσεων 4.1.1 «Στήριξη για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις»  και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» ενημερώνει  τα εξής: Σύμφωνα με την υπ’ αρ.3194/29-8-23 (ΦΕΚ 5992 Β/2023) απόφαση του ΥΠΑΑΤ, η διάρκεια ολοκλήρωσης υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 45 μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία το επενδυτικό σχέδιο έχει συμπεριληφθεί σε απόφαση ένταξης. Σημειωτέον ότι η πρώτη απόφαση ένταξης επενδυτών στο πρόγραμμα ήταν 15 Απριλίου 2020, το πέρας κατάθεσης τελικού αιτήματος θα πρέπει να είναι το αργότερο μέχρι 15 Ιανουαρίου του έτους 2024. Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο 3.2  ισόγειο της Δ/νσης   Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε. Λάρισας (Καλλισθένους και Θεοφράστου) στα τηλέφωνα 2413 511 134-137-125 .

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα