Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Aνακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη των επιτροπών κρατικής αρωγής στην ΠΕ Καρδίτσας.

Aνακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη των επιτροπών κρατικής αρωγής στην ΠΕ Καρδίτσας.

Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη του έργου των επιτροπών κρατικής αρωγής σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4765/2021.
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τρίτη 13-2-2024 έως και την Πέμπτη 15-2-2024 και ώρα 15:00 μ.μ.

Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα