Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση Προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ανακοίνωση Προγράμματος εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελμάτων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Παρασκευή 05 Απριλίου 2024
Δείτε το Πρόγραμμα εξετάσεων  Τεχνικών Επαγγελμάτων  στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα