Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Ηλεκτρονική διαβούλευση για το δημογραφικό στη Θεσσαλία

Ηλεκτρονική διαβούλευση για το δημογραφικό στη Θεσσαλία

Τρίτη 16 Απριλίου 2024
Στο πλαίσιο της κατάρτισης Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρά στη διεξαγωγή δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης με θέμα το δημογραφικό.
Από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας συντάχθηκε αρχικό συνοπτικό προσχέδιο προτάσεων, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους άξονες της Εθνικής Στρατηγικής για το δημογραφικό, και αναρτάται στον ιστότοπο του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thess-entaxis.gr
Για την κατάθεση απόψεων στην ηλεκτρονική διαβούλευση ακολουθήστε τα παρακάτω σύνδεσμο:

όπου μπορούν να κατατεθούν προτάσεις και σχόλια από κάθε φορέα και ενδιαφερόμενο έως την Κυριακή 21 Απριλίου και ώρα 23:59. 

Μετά την κατάθεση σχετικών προτάσεων, από κάθε εκπρόσωπο σχετικού φορέα, καθώς και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, θα συνταχθεί το τελικό κείμενο το οποίο θα προωθηθεί με την τελική του μορφή στο αρμόδιο Υπουργείο.
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας
Περιφέρειας Θεσσαλίας
Περιφερειακό Παρατηρητήριο
Κοινωνικής Ένταξης

Τηλ. 2413506279
Email: n.poutsiakas@thessaly.gov.gr    

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα