Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / Δελτίο τύπου για την επικαιροποίηση της ΟΧΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Δελτίο τύπου για την επικαιροποίηση της ΟΧΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Ανοιχτή Διαβούλευση στο πλαίσιο της επικαιροποίησης της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Στην διαδικασία διαβούλευσης καλούνται να συμμετάσχουν τόσο οι αρμόδιοι φορείς του Δημόσιου τομέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της  Επιχειρηματικότητας όσο και ενδιαφερόμενοι συλλογικοί φορείς και πολίτες, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους με τη

συμπλήρωση του αναρτημένου ερωτηματολογίου στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Θεσσαλίας https www thessaly gov gr και της ΕΥΔ Προγράμματος «Θεσσαλία» https://www.thessalia espa.gr .

Οι προτάσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά μέχρι την 28η/04/2024.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα