Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Improving the conservation effectiveness of wetlands

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
WetMainAreas
BUDGET: 1.159.383,93 €

Original title (GR):Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων


Summary

Aims

Results

Timetable:: 01/09/2017 - 30/08/2019
Duration:: 24 μήνες

Partners

Title Budget
Bulgaria University of Forestry, Faculty of Ecology and Landscape Architecture Coordinator 278.451,50 €
Greece Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων 174.386,24 €
Greece Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών 155.615,00 €
Bulgaria Faculty of Economics, South-West University "Neofit Rilski" 151.069,00 €
Albania National Environmental Agency 122.574,00 €
Greece Περιφέρεια Θεσσαλίας 100.000,00 €
Bulgaria Municipality of Gotse Delchev 100.000,00 €
Greece Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (observer partner)
North Macedonia State Environmental Inspectorate (observer partner)

Partners [9]

University of Forestry, Faculty of Ecology and Landscape Architecture
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων
Εθνικόν Αστεροσκοπείον Αθηνών
Faculty of Economics, South-West University "Neofit Rilski"
National Environmental Agency
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Municipality of Gotse Delchev
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (observer partner)
State Environmental Inspectorate (observer partner)

Σημείωση

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα