Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Κατασκευή Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων (ΠΚ 2013ΣΕ09380001) Κατασκευή Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ι.Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων - ΕΤΠΑ, mis 5003704, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610044

Κατασκευή Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων (ΠΚ 2013ΣΕ09380001) Κατασκευή Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ι.Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων - ΕΤΠΑ, mis 5003704, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ00610044

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018
Χρηματοδότηση ΕΤΠΑ, Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Το έργο αφορά στην ανέγερση κτιρίου και στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργία της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράς Μητρόπολης Σταγών και Μετεώρων στην Καλαμπάκα Τρικάλων. Το οικόπεδο, εντός του οποίου πρόκειται να κατασκευαστεί το κτίριο, είναι επιφάνειας 4.354,36 m2.και βρίσκεται νότια του οικισμού της Καλαμπάκας. Το κτίριο αποτελείται από δύο επίπεδα , υπόγειο και ισόγειο. Στο ισόγειο αναπτύσσονται η μονάδα διαβίωσης με είκοσι ένα (21) κλίνες (δέκα (10) δίκλινα δωμάτια και ένας χώρος μόνωσης), οι εξυπηρετήσεις περίθαλψης , οι χώροι διοίκησης και στο υπόγειο αναπτύσσονται
όλες οι βοηθητικές χρήσεις.
Στο κτίριο προβλέπεται φέρουσα κατασκευή από ωπλισμένο σκυρόδεμα, τοίχοι πλήρωσης από οπτοπλινθοδομή και στέγη ξύλινη με
επικάλυψη από κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.808.239,07 €
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα