Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / ΕΠ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: "Κατασκευή τμήματος παράκαμψη ΣΥΚΕΩΝΑΣ" - Β Φάση

ΕΠ.Ο. Λάρισας – Καρδίτσας: "Κατασκευή τμήματος παράκαμψη ΣΥΚΕΩΝΑΣ" - Β Φάση

Τετάρτη 08 Μαΐου 2024
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η κατασκευή της Παράκαμψης Συκεώνας με μήκος 4,50 χλμ.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

·         Κατασκευή κύριας αρτηρίας μήκους 4,50Km στην οποία θα εφαρμοστεί διατομή β4ν* με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50m ανά κατεύθυνση και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 17,70m ενώ το πλάτος καταστρώματος προκύπτει μεγαλύτερο ή ίσο των 22,00m αναλόγως των πλευρικών κατασκευών.

·         Κατασκευή παράπλευρου δικτύου – αγροτικού δικτύου εκατέρωθεν της κύριας αρτηρίας στα τμήματα που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών το οποίο προβλέπεται να είναι ασφαλτοστρωμένο, είτε όχι, κατά κανόνα με διατομή ζ2 με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 2,75m ανά κατεύθυνση.

·         Κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων. Ενός μεγάλου, επί της αρτηρίας στην αρχή της χάραξης (ο οποίος θα εξυπηρετεί την πρόσβαση της Συκεώνας για αυτούς που κινούνται από και προς Καρδίτσα) και ενός μικρού στο τέλος της χάραξης, εκτός αρτηρίας, για τη σύνδεση τοπικής παράπλευρης οδού και της εξόδου από την αρτηρία με την υφιστάμενη οδό που οδηγεί δυτικά προς τη Συκεώνα.

·         Κατασκευή της γέφυρας του ποταμού Ενιπέα στην Χ.Θ. 4+137, δύο ανοιγμάτων, συνολικού λοξού μήκους μεταξύ των αρμών της γέφυρας 69,52m.

·         Κατασκευή κάτω διάβασης οδού Συκεώνα – Μικρό Βουνό στην Χ.Θ. 5+744. Έχει διαστάσεις περί τα 24.3m μήκος (κάθετα στον άξονα της αρτηρίας), 11,5m πλάτος και περί τα 9,05m ύψος. Εσωτερικά, το πλάτος και το ύψος του φορέα είναι 9,5m και 7,05m, αντίστοιχα.

·         Κατασκευή άνω διάβασης στην Χ.Θ. 6+999, ενός ανοίγματος, συνολικού λοξού μήκους μεταξύ των αρμών της γέφυρας 29,68m από προεντεταμένο φορέα ανωδομής.

·         Κατασκευή έργων αποστράγγισης (τριγωνική τάφρος (gutter) στο έρεισμα της οδού, εκατέρωθεν του πρανούς τραπεζοειδείς τάφροι (επενδυμένοι ή όχι), κιβωτοειδείς οχετοί για την συνέχιση των υφιστάμενων αποστραγγιστικών τάφρων της περιοχής όπου διακόπτεται από το σώμα της οδού, κατασκευή καναλιού κατά μήκος της οδού.

·         Σήμανση των οδών και των κόμβων, οριζόντια και κατακόρυφη.

·         Ασφάλιση των οδών με την τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων.

·         Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού της αρτηρίας και των τεχνικών

 

Στην Πράξη συμπεριλαμβάνονται εργασίες ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ, ΟΤΕ), αρχαιολογίας, η δαπάνη απαλλοτρίωσης και οι υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου Βασικού Μελετητή για το έργο.

 

Με την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ολοκληρώνεται η Α΄ φάση και με την προγραμματική περίοδο 2021-2027 η Β΄ φάση.

 

Αφορά την Β΄ Φάση της τμηματοποιημένης Πράξη του Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».


Με την τμηματοποίηση της Πράξης έχουμε διαχωρισμό της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης.

Συγκεκριμένα στην Α΄ φάση αντιστοιχεί ποσό 11.342.945,67€ (έργο 11.041.172,07€ & 301.773,60€ Απαλλοτριώσεις), και στην Β΄ φάση 6.744.222,71€.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.744.222,71 €
ΕΣΠΑ 2021-2027
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα