Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / 1ο Νηπιαγωγείο Αγριάς & Προσθήκη 12ου Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

1ο Νηπιαγωγείο Αγριάς & Προσθήκη 12ου Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015
Η πράξη αφορούσε στην κατασκευή νέων κτιρίων για τα νηπιαγωγεία Αγριάς (1ο) και Ν. Ιωνίας (12ο). Πρόκειται για ακόμη ένα έργο που δημιουργεί προϋποθέσεις αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου, ένα έργο για τα παιδιά που αποτελούν το οξυγόνο της ζωής και τους φορείς νέων ιδεών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 809.174,65 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα