Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Βελτίωση Ε.Ο. 30: Κατασκευή Οδικού Τμήματος Από Δέλτα Καρδίτσας Έως Είσοδο Καρδίτσας (κωδ.ΟΠΣ 5041481 - 2019ΕΠ00610016 - 2019ΕΠ00610017)

Βελτίωση Ε.Ο. 30: Κατασκευή Οδικού Τμήματος Από Δέλτα Καρδίτσας Έως Είσοδο Καρδίτσας (κωδ.ΟΠΣ 5041481 - 2019ΕΠ00610016 - 2019ΕΠ00610017)

Δευτέρα 24 Απριλίου 2023
Η πράξη εντάχθηκε  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» με την με Α.Π. 1205/05-04-2019  (ΑΔΑ Ω6Μ47ΛΡ-ΛΛ1) Απόφαση ένταξης.

Αφορά στη βελτίωση τμήματος, μήκους 6,1 χιλιομέτρων, του οδικού άξονα της Εθνικής Οδού 30, από τον κόμβο του Δέλτα (Ανισόπεδος Κόμβος (Α/Κ) Καρδίτσας της Ε65) μέχρι τον κόμβο Αθηνών (συμβολή του άξονα Καρδίτσα - Λάρισα με τον Περιφερειακό Καρδίτσας).

Αναλυτικά στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνονται :

(1) Η κατασκευή της διαπλάτυνσης του οδικού τμήματος από το Δέλτα Καρδίτσας έως τον κόμβο Αθηνών συνολικού μήκους 6.100 m, καθώς και η προσαρμογή της κύριας αρτηρίας και των παράπλευρων οδών στον Α/Κ Καρδίτσας της Ε65 (Δέλτα Καρδίτσας).

(2) Η κατασκευή παραπλεύρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν της αρτηρίας.

(3) Η κατασκευή πέντε Ισόπεδων Κόμβων: (α) Κόμβος Αγίων Θεοδώρων (β) Κόμβος Προδρόμου (γ) Κόμβος Σταυρού (δ) Κόμβος Σταυρού - Μέλισσας (ε) Κόμβος Μέλισσας.


Στο έργο περιλαμβάνεται επίσης το κόστος απαλλοτρίωσης, αρχαιολογίας και εργασιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).

Με την με Α.Π. 9199/22-12-2023 Απόφαση 3ης Τροποποίησης της Πράξης πραγματοποιήθηκε η τμηματοποίηση της Πράξης στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027».

Με την τμηματοποίηση της Πράξης έχουμε διαχωρισμό της Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης. Συγκεκριμένα στην Α΄ φάση αντιστοιχεί ποσό 7.150.321,19€ και στην Β΄ φάση 23.154.004,64€.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.304.325,83 €
ΕΣΠΑ 2014-2020
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα