Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης στη Βορειοδυτική Ζώνη της πόλης Τυρνάβου, mis373965, 2012ΕΠ00680028

Έργα Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης στη Βορειοδυτική Ζώνη της πόλης Τυρνάβου, mis373965, 2012ΕΠ00680028

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
Το έργο είχε σαν στόχοτην αντιμετώπιση του θορύβου στο τμήμα της Ε.Ο. που διέρχεται πλησίον της κατοικημένης περιοχής του οικισμού του Τυρνάβου και συνίσταται στην τοποθέτηση των ανάλογων τεχνικών έργων, αντιθορυβικά πετάσματα, τεχνητά και φυτικά (δημιουργία ζώνης πρασίνου) σε μήκος 3 χλμ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.040.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα