Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Αναβάθμιση - ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και οδών στο βορειοδυτικό τόξο της πόλεως των Φαρσάλων, mis 375426, 2012ΕΠ00680038

Αναβάθμιση - ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων και οδών στο βορειοδυτικό τόξο της πόλεως των Φαρσάλων, mis 375426, 2012ΕΠ00680038

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
Έργο για την αναβάθμισητης περιοχής και με τη διενέργεια παρεμβάσεων και τη δημιουργία βασικών υποδομών στον αστικό ιστό, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των κατοίκωνστη συνοικία τωνROMA.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 598.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΜΝΗΜΕΙΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα