Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Ροδιάς Δήμου Τυρνάβου - διευθέτηση Χειμάρου 1 (αριστερά) και 2 (δεξιά) του οικισμού, mis357316, 2011ΕΠ00680026

Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμού Ροδιάς Δήμου Τυρνάβου - διευθέτηση Χειμάρου 1 (αριστερά) και 2 (δεξιά) του οικισμού, mis357316, 2011ΕΠ00680026

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015
Έργο για την αναβάθμιση της περιοχής και με τη διενέργεια παρεμβάσεων και τη δημιουργία βασικών υποδομών στον αστικό ιστό, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες της καθημερινής ζωής των κατοίκων στη συνοικία των ROMA.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.886.393,46 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΑ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα