Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση μεταβίβασης άδειας ερασιτεχνικής σχολής χορού

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση μεταβίβασης άδειας ερασιτεχνικής σχολής χορού

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
Διαδικασία μεταβίβασης άδειας ερασιτεχνικής σχολής χορού
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

Σχετικό Υλικό


ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα