Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη

Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016
Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ3

Σχετικό Υλικό


Πληροφορίες Επικοινωνίας

Άρια Κανελλοπούλου

a.kanellopoulou@thessaly.gov.gr

ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα