Πίνακας Ελέγχου

Υψηλή Αντίθεση
Διαβάθμιση Γκρι
Μέγεθος Γραμμάτων
Γραμματοσειρά Δυσλεκτικών
Ενημέρωση / Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 / Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας και Οδικών Μεταφορών

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας και Οδικών Μεταφορών

Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019
Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας και Οδικών Μεταφορών είναι αρμόδιο ιδίως για την απογραφή, τον έλεγχο και την ταξινόμηση οχημάτων, τη συγκρότηση, την έγκριση, τη χορήγηση και την εκτέλεση θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων και δικύκλων χερσαίων μεταφορών, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, τις μεταφορικές επιχειρήσεις και για θέματα που αφορούν το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα.
ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Σχετικό Υλικό


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα