Ενημέρωση / Ανακοινώσεις / ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ανακοίνωση Πληγείσες αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ανακοίνωση Πληγείσες αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023
Ενημέρωση  για τις Πληγείσες αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα