Ενημέρωση / ΠΑΑ Θεσσαλίας

ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Δ/νση: Αγροτικής Οικονομίας
ΠΑΑ-Υπομέτρο 6.1 - Εκκίνηση Επιχείρησης από νέο Αγρότη ΠΑΑ-Υπομέτρο 4.2 << Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση /εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων>> Υπομέτρο 4.1"" Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις"" Εγκύκλιος 3η: Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση για στις Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 του ΠΑΑ 2014-2020. στην ΠΑΑ Υπομέτρο 6.3 ""Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων "" Μητρώο Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 3η Πρόσκληση Υπομέτρο 6.1 Νέοι Γεωργοί Yπομέτρο 4.1 -δράση 4.1.2 Δράση 4.1.5 Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικτικότητα, την βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 3η Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 ΠΑΑ 2014–2020

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα