Ενημέρωση / Αναπτυξιακές Δράσεις / Κατασκευή Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Τρικάλων

Κατασκευή Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Τρικάλων

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00 €
ΕΣΠΑ 2007-2013
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα